Termeni & Conditii de vanzare website

Posted by John Doe 09.07.2017 0 Comment(s)

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI SITE, AR TREBUI SĂ PĂRĂSIŢI ACEST SITE

Acest site şi toate subpaginile din cadrul acestui site (colectiv, "Site-ul") sunt furnizate de Funplay®. Utilizarea dumneavoastră a acestui site se supune următorilor Termeni şi Condiţii. Vă rugăm să reţineţi faptul că utilizarea dumneavoastră a acestui site constituie acceptarea acestor Termeni şi Condiţii, vă rugăm să citiţi cu grijă şi să înţelegeţi aceste informaţii. Periodic, putem revizui Termenii şi Condiţiile, de aceea este important să revizuiţi această pagină ori de câte ori se utilizează acest website. Vă rugăm să reţineţi că dispoziţiile referitoare la Drepturile de Autor, Mărci Comerciale, Sugestii, Limitarea Răspunderii, Acordarea de Despăgubiri şi Diverse, va supravieţui oricărei rezilieri.


 

ACEŞTI TERMENI DE VÂNZARE SUNT UN ANGAJAMENT ("ACORD") ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI FUNPLAY PENTRU A ACHIZIŢIONA ARTICOLELE DIN COMANDĂ DVS. VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD. PRIN INIŢIEREA COMENZII DVS (1) SUNTEŢI DE ACORD CU TOŢI TERMENII ACESTUI ACORD, (2) SUNTEŢI DE ACORD CU ÎNCHEIEREA ACESTUI ANGAJAMENT ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ, ŞI (3) CLICK-UL DVS. CONSTITUIE SEMNĂTURA DUMNEAVOASTRĂ ELECTRONICĂ ACCEPTÂND ACEST ACORD.

Dacă nu doriţi să acceptaţi acest acord, nu ar trebui să comandaţi nici un produs prin intermediul site-ului nostru.

General

Utilizarea acestui site implică acceptarea prezentelor prevederi. SC FUN PLAY INFLATABLES PRO SRL îşi rezervă dreptul de a face orice modificări, parţiale sau în totalitate, pe care le consideră necesare prezentelor prevederi site-ului, fără o notificare prealabilă. Accesând această pagină puteţi citi versiunea în vigoare a acestor prevederi. SC FUN PLAY INFLATABLES PRO SRL nu îşi asumă nici o răspundere pentru eventuale erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc.

Definiții

Acest site este administrat de SC FUN PLAY INFLATABLES PRO SRL, C.I.F. RO 16517780, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Banu Manta nr. 27, bl. 34, sc. 1, et. 6, ap. 25, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/9744/2004, cont Bancar: RO52BUCU153480372511RO01, deschis la ALPHA BANK – Agenţia Titulescu, ce va fi denumită în continuare “FUNPLAY” sau “Furnizor”.

Persoana fizică sau juridică care comandă şi achiziţionează produse prin intermediul acestui site este denumită în continuare “Client”.

Website-ul va fi denumit în continuare “site”. Imaginile, textele, preţurile, datele tehnice, şi celelalte informaţii care se găsesc pe site vor fi denumite în continuare “Informaţie”.

Accesul la site

FUNPLAY garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial său integral site-ul, de a reproduce parţial său integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor firmei noastre, fără acordul scris al FUNPLAY. Orice tentativă de acces neautorizat la site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.

FUNPLAY poate revizui Termenii şi Condiţiile de pe acest site din când în când, prin actualizarea sau revizuirea acestui anunţ, cu termenii revizuiţi, în vigoare de la data postării sale.

FUNPLAY face toate eforturile necesare pentru a păstra informaţiile de pe acest site actualizate, complete şi precise. Informaţiile sunt destinate scopurilor generale şi nimic din acest site nu este destinat pentru a fi utilizat ca sfaturi medicale.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul site-ului www.funplay.ro va fi considerată tentativă de fraudare a FUNPLAY şi vor fi supuse la plângere penală împotriva celor care l-au încercat. FUNPLAY îşi rezervă dreptul de a investiga orice suspiciune de încălcare a securităţii site-ului sau Termenii şi Condiţiile şi implicarea autorităţilor de aplicare a legii în investigarea oricărei astfel de probleme şi urmărirea penală în măsura deplină a legii.

Comenzi

Toate comenzile sunt supuse acestor termeni şi condiţii emise de către FUNPLAY, şi nu va ţine cont şi va exclude orice condiţii stipulate sau menţionate de către Client. Comenzile sunt acceptate şi estimările de livrare sunt oferite condiţionat, având în vedere capacitatea FUNPLAY de a asigura materialele necesare de la Furnizori şi fără responsabilitatea FUNPLAY pentru întârzieri sau neîndepliniri care decurg din riscuri şi incertitudini, greve, accidente, forţa majoră sau orice alte circumstanţe în afara controlului FUNPLAY.

Prin transmiterea unei comenzi, declaraţi şi garantaţi că toate informaţiile personale introduse pentru comandă sunt valabile. Nu acceptăm, în prezent, comenzi de la toate adresele online. FUNPLAY acceptă numai comenzile cu livrare în România. FUNPLAY va transmite un e-mail de înştiinţare atunci când comanda dvs. a fost expediată.

FUNPLAY afişează pe acest site recomandarea de vârstă pentru fiecare produs în măsura în care astfel de informaţii sunt furnizate de către producătorii sau importatorii acestor produse. Prin folosirea produselor de către copiii care nu au împlinit vârsta necesară, Clientul va asigura faptul că produsele sunt utilizate sub supravegherea unui adult până la vârsta recomandată de către producător.

Imaginile fotografice şi materialele conexe furnizate de către FUNPLAY sunt subiectul temenelor acordate de FUNPLAY pentru reproducere şi sunt folosite exclusiv pentru a promova unele produse achiziţionate de la FUNPLAY. Toate imaginile sunt oferite cu bună credinţă către FUNPLAY care îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori sau omisiuni în reproducere.

Toate comenzile sunt supuse confirmării în scris şi nu sunt obligatorii, chiar dacă sunt confirmate verbal.

Preţul de Vânzare

Preţurile sunt cotate net şi conţin TVA, doar dacă nu este altfel specificat. Preţurile vor fi ferm cotate pentru livrările efectuate în perioada de valabilitate postată, în cazul în care data de expediere trebuie să fie inclusă. Preţurile nu includ despachetare, demontare, montare şi costurile de instalare.

Preţurile includ taxe de transport, nu includ taxe de manipulare, acestea se percep pentru toate comenzile, după caz, şi vor fi indicate în momentul plasării comenzii. În cazul în care un produs este afişat la un preţ incorect din cauza unor erori tipografice sau de altă natură, FUNPLAY are dreptul de a refuza sau anula orice comandă plasată pentru produsele afişate la preţul incorect, indiferent dacă comandă a fost confirmată, acceptată sau plătită. În cazul în care comanda a fost achitată şi ulterior anulată, FUNPLAY va emite rambursarea preţului incorect.

FUNPLAY îşi poate stabili reglementări proprii pentru promoţii, campanii publicitare, oferte speciale şi concursuri, pe care le poate organiza. Aceste reglementări vor deveni cunoscute participanţilor prin intermediul acestui site. În caz de campanii, concursuri şi promoţii organizate şi efectuate de către FUNPLAY direct sau prin terţe părţi (companii partenere, agenţii de publicitate etc.) FUNPLAY are dreptul de a stabili criterii suplimentare de eligibilitate a participanţilor.

Transport și Livrare

Timpul de livrare este supus confirmării de primire a comenzii de către FUNPLAY. Toate preţurile sunt ex-works Bucureşti, doar dacă nu se prevede altfel în scris.

Scopul FUNPLAY este de a aproba comanda Clienţilor în termen de 48 de ore de la primirea comenzii şi a confirmării de plată. Comenzile primite la sfârşit de săptămână şi de sărbători legale vor fi procesate în termen de 24 de ore de la următoarea zi lucrătoare. O notificare prin e-mail va înştiinţa comanda dumneavoastră primită, acceptată, plata confirmată şi în cele din urmă comanda dvs. expediată, împreună cu un număr de urmărire a coletului, va fi trimisă la scurt timp după ce comanda dvs. a fost procesată. Transporturile sunt efectuate prin intermediul unui Curier comercial. În majoritatea cazurilor, vă puteţi aştepta să primiţi comanda în termen de 2-3 zile lucrătoare, sau mai puţin, în funcţie de nivelul serviciilor de transport. Costurile de transport şi manipulare sunt stabilite în funcţie de valoarea, dimensiunea şi destinaţia comenzii, precum şi taxele de manipulare pentru procesarea comenzii sunt stabilite în funcţie de greutatea şi volumul produselor.

Timpul de livrare poate varia, în limitele postate de FUNPLAY, întârzieri minore nu sunt de esenţă şi nu se acceptă responsabilităţi pentru întârzieri minore la livrare, precum şi orice dispoziţie pentru penalităţi de întârziere la livrare este exclusă.

În cazul întârzierilor majore, compensări de întârziere pot fi solicitate de către FUNPLAY, justificate corespunzător, însă în toate cazurile nu mai mari de 10% din valoarea comenzii de produse, oferite ca discount suplimentar.

Condiţii de Plată

Condiţiile de plată stabilite de FUNPLAY solicită ca avansul să fie plătit integral de către Client, în termen de 5 zile de la data facturii pro-forme, cu excepţia cazului în care este altfel convenit în scris, plata fiind însă achitată întotdeauna înainte de livrare.

Toate plăţile trebuie efectuate prin transfer bancar. Clientul este de acord să anunţate FUNPLAY în termen de şaizeci (60) de zile de la orice discrepanţă apărută între sumele plătite şi extrasul de cont bancar. În cazul în care contul FUNPLAY nu este creditat cu suma datorată clientul este de acord cu anularea comenzii, aceasta fiind suspendată automat. Plăti parţiale nu sunt considerate plăti, dar avansurile achitate vor fi reţinute până la plata integrală, dar nu mai mult de treizeci (30) de zile de la primul avans. Procesarea comenzilor nu va începe înainte de plată integrală. La expirarea acestei perioade, sumele plătite în avans vor fi rambursate. Clientul rămâne responsabil pentru plata oricărei datorii, valoare adăugată sau alte impozite aplicate achiziţiilor sale de către bănci sau terţe părţi. FUNPLAY nu va fi responsabil pentru nici o sumă neautorizat facturată în contul Clientului de către o terţă parte.

Defecte

Mărfurile defecte la livrare vor fi returnate imediat, la cererea clientului, care trebuie să completeze în mod corespunzător cererea privind înlocuirea bunului sau de compensare cu restituirea plăţii achitate în avans.

Mărfurile defecte după livrare respectă regulile stabilite de garanţie emise de către producător sau distribuitor. FUNPLAY va primi bunul defect şi va proceda la repararea sau înlocuirea acestuia, în următoarele condiţii:

i) Mărfurile au fost utilizate corect şi în mod corespunzător în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi întreţinute şi utilizate exclusiv pentru scopul propus.

ii) Mărfurile sunt fie returnate la FUNPLAY pentru examinare fie inspectate de către FUNPLAY, fără ca nici o fotografie să fie considerată ca fiind orice dovadă de deteriorare.

Non-livrare sau daune în tranzit

Plângerile privind non-livrarea trebuie depuse la FUN PLAY în termen de 5 zile de la data facturii. FUNPLAY va investiga mai departe şi va oferi rezultate şi va propune soluţii.

Distrugerea în tranzit trebuie să fie notificată la curier, la primirea bunurilor şi la FUNPLAY în termen de 24 de ore de la primirea bunului deteriorat.

Titlul Mărfurilor şi Asigurarea

Titlul mărfurilor vândute în continuare de către FUNPLAY nu va trece la cumpărător până când toate sumele referitoare la preţul de achiziţie, costurile de transport şi nu numai datorate către FUNPLAY nu au fost achitate integral. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată FUNPLAY are dreptul de acces, în scopul de a reintra în posesia mărfurilor. Bunurile furnizate de către FUNPLAY vor trece la riscul clientului imediat la livrare.

Design, Mărci Comerciale, Drepturi de Autor

FUNPLAY are contracte comerciale şi acorduri cu producătorii internaţionali şi locali, în scopul revânzării sau importului de produse ce conţin mărci de pe acest site. Despre informaţii suplimentare cu privire la calitatea unui produs, autenticitatea mărcii sau orice alte întrebări cu privire la o marcă de fabricaţie sau un produs anume, Clientul poate contacta FUNPLAY.

Producătorii produselor FUNPLAY îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimbă design-ul la oricare dintre produsele ilustrate în catalog, în interesul progresului şi a calităţii.

Toate produsele sunt marcate cu numele lor comerciale deţinute de către producători. Toate mărcile comerciale trebuie să fie recunoscute.Abuzul clientului asupra oricăreia dintre Mărcile Comerciale afişate pe site, sau orice alt conţinut de pe acest site, cu excepţia cazului prevăzut în prezentul document, este strict interzisă. Excepţia cazului în care este indicat altfel, mărcile indicate pe acest site provin din cataloagele produselor licenţiate utilizate cu acordul şi / sau licenţa de către următoarele:

© Kit for Kids ® Airquee

© Whitehouse Leisure LLP

© Posh Paws International

© Kidsportleisure.com

© Formula K International Limited

Toate desenele şi grafica pregătite de către producătorii produselor FUNPLAY sunt proprietatea lor şi au drepturi de autor. Astfel de desene şi grafică nu trebuie să fie publicate sau divulgate fără permisiunea scrisă a FUNPLAY şi trebuie tratate cu confidenţialitate.

Clientul îşi asumă, de asemenea, faptul că tot ceea ce vede sau citeşte pe acest site (inclusiv, dar nu limitat, la tapet, icoane, personaje, artă, imagini, grafică, muzică, text, software şi conţinut de orice altă natură) este protejat de Drepturi de Autor cu excepţia cazului în care se menţionează altfel şi nu pot fi utilizate, cu excepţia celor prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii sau în textul de pe site fără acordul scris al FUNPLAY. FUNPLAY nu justifică şi nu reprezintă faptul că utilizarea de către Client a materialelor afişate pe acest site nu va încălca drepturile unor terţe părţi care nu sunt deţinute de către FUNPLAY. Imagini, fotografii sau ilustraţii afişate pe site-ul web sunt fie proprietatea, fie sunt folosite cu permisiune de FUNPLAY. Utilizarea acestor materiale de către dumneavoastră, sau oricine altcineva autorizat de dvs., este interzisă cu excepţia cazului în care este permisă în mod special de către aceşti Termeni şi Condiţii sau permisiunea specifică prevăzută în altă parte pe site-ul web. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legile dreptului de autor, legile mărcii comerciale, legile de intimitate şi publicitate, precum şi reglementările şi statutele de comunicaţii.

Permisiunea de a copia electronic şi de a tipări porţiuni de pe acest site se acordă în scopul unic de plasare a unei comenzi către FUNPLAY sau achiziţionare a produselor FUNPLAY. Clientul poate afişa şi, sub rezerva oricăror restricţii expres prevăzute sau limitări referitoare la materiale specifice, descărca sau imprima porţiuni de material din diferite zone ale site-ului doar pentru utilizare proprie, non-comercială, pentru a plasa o comandă către FUNPLAY sau pentru a achiziţiona produse FUNPLAY. Orice altă utilizare, inclusiv, dar fără a se limita la reproducerea, distribuirea, afişarea sau transmiterea conţinutului acestui site este strict interzisă, cu excepţia cazului autorizat de FUNPLAY. Clientul este de acord de a nu modifica sau şterge orice anunţuri de proprietate din materialele descărcate de pe site.

Toate comenzile sunt acceptate cu înţelegerea că orice încălcare de brevete sau de drepturi de autor sunt responsabilităţile clientului, care va despăgubi în consecinţă FUNPLAY, de şi împotriva tuturor revendicărilor, cererilor şi costurilor suportate în legătură cu astfel de încălcări.

În cazul mărfurilor comandate în absenţa unor date specifice, este responsabilitatea clientului de a accepta potrivirea produsul în scopul de aplicare pentru care este destinat, chiar şi cu disponibilitatea datelor limitate. Furnizarea de bunuri în aceste circumstanţe exclude în mod specific FUNPLAY de orice răspundere pentru sfaturi cu privire la capacitatea de aplicare a bunului respectiv. Sfaturile nu sunt nici date, nici nu implică să fie acordate în nicio circumstanţă. Acceptul FUNPLAY cu privire la orice astfel de comandă obligă în consecinţă Clientul de a despăgubi FUNPLAY împotriva tuturor revendicărilor, cererilor, pierderilor şi costurilor suportate cu privire la orice acţiune întreprinsă împotriva FUNPLAY în ceea ce priveşte marfa.

FUNPLAY menţine acest site pentru uzul personal al celor interesaţi de produsele şi serviciile oferite de către FUNPLAY. Nici un client nu poate reproduce, distribui, modifica, afişa, pregăti lucrări derivate pe baza, republicarea sau utilizarea conţinutul acestui site, cu excepţia de a descărca o copie a materialului în memoria temporară a unui computer pentru vizualizare personală sau de a folosi numai, cu condiţia ca el să nu şteargă sau să modifice orice drepturi de autor, marca, sau alte notificări de proprietate, fără permisiunea scrisă a FUNPLAY. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute mai sus, nimic din cele conţinute în acest document nu vor fi interpretate ca acordare a oricărei licenţe, drept de autor sau orice alt drept de proprietate intelectuală. În cazul în care un proprietar de proprietate intelectuală consideră că dreptul său de proprietate intelectuală a fost postat în mod necorespunzător sau distribuit prin intermediul acestui site, el trebuie să notifice imediat FUNPLAY la: FUN PLAY INFLATABLES PRO SRL, Bd. Banu Manta nr. 27, bl.34, sc.1, et.6, ap.25, Sector 1, Bucureşti. Attn. Reprezentant Legal.

Anularea

FUNPLAY nu poate accepta anularea comenzilor. FUNPLAY îşi rezervă dreptul de a pretinde o taxă de anulare minimă de la 100 € şi până la 50% din preţul mărfurilor comenzilor anulate şi de a percepe alte costuri, acolo unde este cazul.

Comenzile nu vor fi anulate sau modificate cu excepţia cazului în care a fost convenit în scris şi în condiţii care asigură indemnizaţie împotriva oricăror pierderi suferite de FUNPLAY ca urmare a anulării.

Returnarea Produselor

Ca parte a angajamentului continuu al FUNPLAY pentru clienţii săi, toate comenzile plasate prin intermediul acestui site au o politică de returnare de 1 săptămâna de la primirea mărfii. Orice produs livrat, în conformitate cu comanda unui Client, dar care ulterior este returnat, va fi creditat doar cu condiţia ca acordul scris al lui FUNPLAY pentru returnarea bunului să fie obţinut şi mărfurile să fie returnate intacte şi în ambalajul original.

Podusul este întotdeauna returnat în ambalajul original şi în perfectă stare, fără semne de uzură, împreună cu toate documentele de care a fost însoţit atunci când a fost trimis la client.

Dacă la momentul inspecţiei condiţia mărfurilor nu este în conformitate cu politica de returnare FUNPLAY, Clientul va fi notificat de respingerea returnării. În cazul în care mărfurile returnate sunt deteriorate sau în afara ambalajul lor original, acestea vor fi păstrate timp de 14 de zile, iar Clientului i se va oferi opţiunea de a reintra în posesia bunurilor. FUNPLAY poate percepe o taxă de restocare de 100 € din preţul mărfurilor returnate pentru a acoperi costurile de administrare. După această perioadă, mărfurile vor fi distruse. Taxa de manipulare rămâne aplicabilă în continuare.

Dacă cineva primeşte un produs FUNPLAY ca şi cadou, aprobarea returnării va fi creditată numai cumpărătorului iniţial.

Înainte de a returna un element, Clientul trebuie să contacteze FUNPLAY pentru a obţine autorizaţia de returnare în scris. Programul FUNPLAY de lucru este de luni până vineri 9:00 - 17:00 (cu excepţia sărbătorilor legale). Înainte de a contacta FUNPLAY, Clientul trebuie să se asigure că deţine numărul comenzii de vânzare FUNPLAY disponibil. Ambalajul original nu trebuie să fie deschis şi / sau eliminat. Pentru protecţia Clientului, FUNPLAY recomandă trimiterea returului printr-un serviciu care va oferi trasabilitate şi asigurare în cazul în care pachetul va fi pierdut în tranzit. FUNPLAY nu îşi asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea în timpul transporturilor de returnare.

Condiţii de Garanţie

FUNPLAY este angajat în comerţul de produse inovatoare, de înaltă calitate pentru copii. FUNPLAY şi furnizorii săi garantează aceste produse ca fiind fără defecte de material şi de manopera existente la data de fabricaţie pentru o perioadă de un an de la data de achiziţionare iniţială (factura este necesară ca dovadă de cumpărare). În cazul oricărui defect descoperit în timpul perioadei de garanţie limitată, FUNPLAY, la alegerea sa absolută, va repara sau înlocui produsul fără costuri suplimentare pentru Client. Această garanţie limitată nu acoperă creanţele rezultate din utilizare eronată, incapacitatea de a urmări instrucţiunile de întreţinere, abuzul de utilizare, uzură, modificarea, implicarea într-un accident şi uzura normală sau rupere.

Garanţia pentru produsele comercializate prin intermediul acestui site este oferită de către producători / importatori / distribuitori şi este valabilă în condiţiile specificate în Termenii de Garanţie actuali sau ai certificatului de garanţie care poate fi însoţit separat sau prin intermediul facturii, produsului comandat şi livrat. Clientul nu poate pretinde nici o garanţie în urma utilizării necorespunzătoare sau incorecte a produsului. În termen de 12 de ore de la livrarea produsului, observând problema, Clientul poate solicita returnarea produsului numai în ambalajul original, cu toate piesele şi componentele şi cu documentele originale incluse. În acest caz, Clientul poate avea produsul înlocuit cu unul identic sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, Clientul primeşte înapoi suma plătită pentru acest produs. În astfel de cazuri, toate responsabilităţile sunt transferate către importator/distribuitor.

FUNPLAY garantează cumpărătorului original că produsul acoperit de această garanţie este liber de defecte de manoperă şi material. În cazul în care o piesă eşuează în perioada de 24 de luni de la data facturii originale, ca urmare a unui defect, FUNPLAY (la alegerea sa), fie va repara fie va înlocui piesa, fără costuri suplimentare, cu condiţia ca produsul să fi fost utilizat în conformitate cu instrucţiunile de utilizare sau va restitui în întregime suma plătită de către Client.

În cazul în care repararea este non-garantie, Clientul va fi informat înainte ca orice reparaţie să fie întreprinsă. Această garanţie este singura garanţie FUNPLAY şi este, în locul tuturor celorlalte garanţii, exprimate sau implicite şi eliberează pe FUNPLAY de toate celelalte obligaţii şi datorii. Această garanţie nu se aplică la uzura normală a produsului, şi, în special, nu se referă la piesele de schimb normale de uzură, cum ar fi cabluri, roţi, comutatoare, relee, perii, piese din cauciuc, furtunuri şi rulmenţi. Această garanţie nu acoperă, de asemenea, iar FUNPLAY nu va fi răspunzător, pentru uzura excesivă cauzată de utilizarea anormală. FUNPLAY nu va fi în nici un caz răspunzător pentru modificări ale produsului său pentru prejudiciile cauzate de persone terţe sau pentru abuz de produs, sau daune cauzate în timpul transportului. Reparaţiile produsului realizate sau încercări de reparaţii efectuate de către alte persoane decât cele autorizate în mod special de către FUNPLAY, vor duce la anularea garanţiei iar FUNPLAY nu va fi răspunzător pentru astfel de reparaţii, costul unor astfel de reparaţii, sau consecinţele unor astfel de reparaţii. FUNPLAY nu va fi răspunzător pentru nici o pierdere indirectă sau de consecinţă, daune, costuri sau cheltuieli de orice fel, chiar dacă decurg din contract, prejudiciu (inclusiv neglijenţa), sau sunt altfel incluse (fără limitare) pierderi de producţie, pierderi de profit, de contracte, de timp de operare, fond comercial sau de economii anticipate.

Garanţia nu acoperă:

- uzuri normale, zgârieturi, abraziuni sau pagube produse de cosmetice
- daunele cauzate de utilizarea incorectă sau manipularea necorespunzătoare şi de transport
- prejudiciile cauzate prin căderea sau lovirea produsului
- reparaţii şi modificări făcute de alte persoane decât FUNPLAY
- scurgeri/baterii epuizate/ piese electromecanice afectate
- daune din cauza depozitării necorespunzătoare (temperaturi extreme, umiditate etc.)
- un produs pentru care documentele au fost modificate în orice mod sau ilizibile
- un produs la care numerele de serie/de identificare au fost modificate, şterse sau ilizibile.
- produse utilizate în scopuri comerciale
- defectele cauzate de abuz sau folosire necorespunzătoare a produsului sau de condiţiile nefavorabile de mediu, daune provocate de animale de companie, fulgere de tensiune anormală, de apă sau de incendiu, dezastru natural sau accident de transport.
- defecte atribuite pieselor uzate, care pot fi considerate că piese consumabile, prin natura lor

Notificări

FUNPLAY poate livra notificări către Clienţi prin intermediul e-mailului, unui anunţ general pe site sau prin altă metodă de încredere la adresa furnizată de Client.

Clientul poate alege să fie eliminat din lista de email-uri ale FUNPLAY prin contactarea FUNPLAY la contact@funplay.ro.

În scopul de a îmbunătăţi în continuare gama sa de produse, FUNPLAY anticipează sugestiile clienţilor, comentariile, reclamaţiile, propunerile şi alte detalii considerate importante şi utile pentru FUNPLAY de a oferi servicii mai bune. FUNPLAY va folosi toate eforturile pentru a oferi clientului un feedback prompt la cererile sale şi soluţii convenabile la preocupările sale.

Comunicări Electronice

Atunci când un Client vizitează acest site, plasează o comandă, sau trimite e-mail către FUNPLAY, acesta comunică electronic cu FUNPLAY. Clientul îşi dă consimţământul de a primi comunicaţii electronice de la FUNPLAY. FUNPLAY va comunica cu repectivul Client prin intermediul e-mailului sau prin postarea anunţurilor pe acest site. Clientul este de acord că toate convenţiile, notificările, prezentările, dezvăluirile şi alte comunicări oferite de FUNPLAY în format electronic satisfac orice cerinţă legală astfel comunicată în scris. Consimţământul clientului de a intra în acest Acord electronic acoperă doar tranzacţia curentă. Tranzacţiile viitoare vor necesita un acord suplimentar.

FUNPLAY nu a revizuit toate paginile altor site-uri legate de acest site şi nu este responsabil pentru conţinutul lor sau pentru orice modificări la orice alte pagini din afara site-ului sau orice alte site-uri legate de acest site. Includerea oricărui link pe aceste site-uri nu implică aprobarea de către FUNPLAY a nici unui material de pe aceste site-uri sau alte pagini off-site. Conectarea Clientului la orice pagini din afara acestui site sau alte site-uri se face pe propriul risc.

Utilizarea corectă a Site-ului

Hărţuirea în orice mod sau formă pe site, inclusiv prin e-mail, chat sau prin utilizarea unui limbaj obscen sau abuziv, este strict interzisă. Uzurparea identităţii altor persoane, inclusiv unui angajat FUNPLAY sau unui angajat de altă licenţa, gazdă sau reprezentant, precum şi alţi membri sau vizitatori de pe site este interzisă. Clientul nu poate încărca, distribui, sau publica prin intermediul site-ului orice conţinut care este calomnios, defăimător, obscen, ameninţător, invaziv al drepturilor de confidenţialitate sau publicitate, abuziv, ilegal, sau un alt mod care ar putea constitui sau încuraja o infracţiune penală, încalcă drepturile oricărei părţi sau care pot da naştere la răspundere sau viola orice lege. Clientul nu poate să încarce conţinut comercial pe site sau să folosească site-ul pentru a solicita altor persoane să se alăture sau să devină membri ai unui alt serviciu comercial on-line sau al unei organizaţii.

Clientul convine prin prezenta să despăgubească, să îi apere pe ofiţerii săi, angajaţii, agenţiile, partenerii de afaceri, de licenţă, licenţiaţii, furnizorii şi orice terţi furnizori de informare de şi împotriva tuturor pierderilor, pagubelor, răspunderilor, reclamaţilor, cererilor, cauzelor de acţiune şi judecăţi, inclusiv, dar fără a se limita la onorarii şi cheltuieli de judecată, care apar în legătură cu utilizarea de către Client a acestui site sau orice activitate legată de contul său (inclusiv comportament neglijent sau culpabil) de către el sau de orice alte persoane care accesează site-ul folosind contul său de Internet.

Disclaimer Participare

FUNPAY nu revizuieşte şi nu poate revizui toate comunicările şi materialele postate sau create de utilizatorii care accesează site-ul şi nu este în nici un fel responsabil pentru conţinutul acestor comunicaţii şi materiale. Clientul ia la cunostiinta că prin oferirea posibilităţii de a vizualiza şi de a distribui conţinutul generat de utilizator pe site, FUNPLAY doar acţionează ca un canal pasiv pentru o astfel de distribuţie şi nu i se poate întreprinde nici o obligaţie sau răspundere cu privire la orice conţinut sau activităţi de pe site. Cu toate acestea, FUNPLAY îşi rezervă dreptul de a bloca sau elimina comunicaţii sau materiale care se determină a fi (a) abuzive, defăimătoare, obscene, (b) frauduloase, înşelătoare sau care induc în eroare, (c) încălcă un drept de autor, marcă comercială sau alt drept de proprietate intelectuală sau (d) ofensatoare sau inacceptabile în baza prevederilor FUNPLAY.

Contract de drept - Litigii şi Soluţionarea Rezoluţiilor

Toate contractele încheiate între FUNPLAY şi Clienţii săi se consideră a fi încheiate în România şi sunt reglementate de legile din România.

FUNPLAY încearcă şi doreşte să rezolve eventualele litigii pe cale amiabilă. În cazul în care Clientul nu doreşte să soluţioneze conflictul pe cale amiabilă, competenţa este la instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti, România. Forţa Majoră susţinută şi demonstrată de către una dintre părţi în temeiul legii, exonerează părţile de obligaţia lor, cu excepţia obligaţiei de plată pentru serviciile prestate deja.

FUNPLAY controlează şi operează acest site la sediul central din Bucureşti, România şi nu face nicio reprezentare că materialele sale sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locaţii. Dacă un Client foloseşte acest site din alte locaţii, el este responsabil pentru respectarea legilor locale aplicabile. Acest site poate descrie produse care nu sunt disponibile în întreaga lume. Dacă orice prevedere a acestor termeni sau condiţii este deţinută cu titlu neexecutoriu, părţile inaplicabile vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia aplicabilă în măsura posibilităţilor şi restul prevederilor vor rămâne în vigoare şi cu efecte depline. Orice acţiune pe care Clientul o poate întreprinde cu privire la acest site, trebuie să fie începută în termen de un an de la pretinsa reclamatie sau de la producerea evenimentului, altfel acţiunea se prescrie. Aceşti termeni vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legea Română, indiferent de conflictele sale de dispoziţii de drept.

Răspundere Limitată

Materialul de pe acest site poate include inexacităţi tehnice sau alte erori. Utilizarea de către Client sau navigarea pe acest site este pe propirul risc. Nici FUNPLAY, nici o altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui site nu va fi răspunzătoare pentru orice daune directe, incidentale în consecinţă, indirecte sau daune punitive provenite din accesul Clientului în utilizarea site-ului. FUNPLAY nu garantează că aspectele funcţionale ale acestui site nu vor fi neîntrerupte sau fără erori sau serverul care îl face disponibil nu conţine viruşi sau alte elemente dăunătoare. Dacă din utilizarea de către Client a acestui site sau material conţinut pe site rezultă nevoia de întreţinere sau înlocuire a bunurilor, a materialelor, a echipamentelor sau a datelor, FUNPLAY nu este responsabil pentru aceste costuri. Fără a limita cele de mai sus, conţinutul acestui site vă este oferit "CA ATARE" şi "PRECUM ESTE DISPONIBIL", fără garanţie de orice fel, exprimată sau implicită, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau non-încalcare.

FUNPLAY NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICI UN CAZ FAŢĂ DE CLIENT PENTRU ORICE DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE, PUNITIVE, EXEMPLARE SAU INDIRECTE CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE DE ACEST ACORD, DE UTILIZAREA SAU PERFORMANŢĂ ORICĂRUI PRODUS, INDIFERENT DACĂ FUNPLAY ŞTIE SAU ARE MOTIV DE A ŞTII POSIBILE ASTFEL DE DAUNE. ÎN NICI UN CAZ RESPONSABILITATEA APSIDA PENTRU ORICE REVENDICARE DE ORICE FEL, FIE PE BAZĂ DE CONTRACT, GARANŢIE, PREJUDICIU, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE ORICE ALT FEL, PENTRU ORICE PIERDERI SAU DAUNE REZULTATE DIN SAU REFERITOARE LA PREZENTUL ACORD SAU EXECUŢIA ACESTUIA, SAU FOLOSIREA ORICĂRUI PRODUS ŞI/SAU PERFORMANTA ACESTUIA, NU VA DEPĂŞI SUMA PLĂTITĂ DE UTILIZATOR PENTRU PRODUS.