Garantie produse Funplay

Posted by John Doe 09.07.2017 0 Comment(s)

Garanţie înseamnă că pentru o anumită perioadă după cumpărare, orice defect de fabricaţie va fi reparat gratuit sau produsul va fi înlocuit dacă nu poate fi reparat. Fiecare produs a fost fabricat la standarde de calitate precise de către Producători selectaţi cu atenţie de FUNPLAY iar toate produsele sunt extrem de fiabile, dar este posibil ca defectele să se poată dezvolta în timp. Termenii de Garanţie sunt prezentaţi mai jos.

Perioada de garanţie a produselor este în general de 12 luni, sau mai mult, iar perioada de garanţie începe de la data de emitere a facturii, care reprezintă evidenţa pe baza căreia se poate solicita garanţia.


 

După perioada de garanţie, reparaţiile vor putea fi efectuate contra cost, în cazul în care reparaţiile vor fi posibile. Garanţia nu va acoperi:

 • uzuri normale, zgârieturi, abraziuni sau pagube
 • daunele cauzate de utilizarea incorectă sau manipularea necorespunzătoare şi de transport
 • prejudiciile cauzate prin cădere sau lovirea produsului
 • reparaţii şi modificări făcute de către altcineva decât FUNPLAY
 • scurgeri sau bateriile epuizate şi părţile afectate electromecanic
 • daune din cauza depozitării necorespunzătoare (temperaturi extreme, umiditate etc.)
 • produs pentru care documentele au fost modificate în orice mod sau ilizibile.
 • un produs la care numerele de serie/de identificare au fost modificate, şterse sau ilizibile.
 • produse fiind utilizate în scopuri comerciale.
 • defectele cauzate de abuz sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau de condiţiile nefavorabile de mediu, daune de casă, fulgere de tensiune anormală, de apă sau de incendiu, dezastru natural sau accident de transport.
 • defectele sunt atribuite de piese de uzură, care pot fi considerate ca piese consumabile, prin natura lor.

 

Pentru a putea solicita reparaţia sau înlocuirea, va trebui să trimiteţi produsul la FUNPLAY, pe cheltuiala dumneavoastră, împreună cu o copie a facturii. Vă asiguraţi că produsul este împachetat în mod corespunzător pentru a preveni alte daune şi trebuie să ne furnizaţi numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail pentru a putea fi contactat ulterior.

Răspunderea FUNPLAY este strict limitată la repararea sau înlocuirea produsului.

FUNPLAY îşi rezervă dreptul de a nu repara un produs în perioada de garanţie în cazul în care numerele de serie sau de identificare au fost eliminate, modificate sau deteriorate.

FUNPLAY nu îşi asumă răspundere pentru pierderile indirecte sau subsecvenţe de orice fel din cauza unui defect al acestui produs.

FUNPLAY îşi rezervă dreptul de a înlocui întregul produs ca o alternativă la o reparaţie.

În cazul în care produsele sunt trimise la FUNPLAY fără alte detalii de contact, FUNPLAY îşi rezervă dreptul de a dispune de produsul dumneavoastră timp de trei luni de la data primirii.

Dacă un produs este trimis la FUNPLAY fără ambalaj corespunzător, iar produsul este deteriorat în tranzit, FUNPLAY îşi rezervă dreptul de a taxa pentru reparaţiile suplimentare.


 

Textul de mai jos poate fi tipărit, ştampilat şi semnat, la cerere, ca o evidenţă a normelor de mai sus..

FUNPLAY Garanţie limitată

FUNPLAY garantează cumpărătorului iniţial că produsul acoperit de această garanţie este liber de defecte de manoperă şi materiale. În cazul în care o piesă eşuează în perioada de un (1) an de la data facturii originale, ca urmare a unui defect, FUNPLAY (la alegerea sa) va repara sau va înlocui piesa fără costuri, cu condiţia ca produsul să fi fost utilizat în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

În cazul în care apar astfel de defecte, Clientul va trebui să contacteze biroul FUNPLAY pentru a raporta defectul.

În cazul în care reparaţia este fără garanţie, clientul va fi informat înainte de a fi interprinsa orice muncă.

Această garanţie este unica oferită de către FUNPLAY şi este în locul tuturor celorlalte garanţii explicite sau implicite şi eliberează pe FUNPLAY de toate celelalte obligaţii şi datorii.

Această garanţie nu se aplică la uzura normală a produsului şi, în special, nu se referă la uzurile normale ale pieselor cum ar fi cabluri, roţi, comutatoare, relee, perii, piese din cauciuc, furtunuri şi lagăre. Această garanţie nu acoperă, iar FUNPLAY nu va fi răspunzător pentru uzura excesivă cauzată de utilizarea anormală.

FUNPLAY în niciun caz nu va fi răspunzător pentru modificări ale produsului sau pentru prejudiciile cauzate de către terţe persoane ori pentru folosirea greşită sau abuzul produsului, sau daune cauzate în timpul transportului. Reparaţiile aplicate produsului sau încercările de reparaţie de către alte persoane decât cele autorizate în mod specific de către FUNPLAY duc la pierderea garanţiei şi FUNPLAY nu va fi răspunzător pentru astfel de reparaţii, costuri pentru astfel de reparaţi, sau consecinţe pentru astfel de reparaţii.

FUNPLAY nu va fi răspunzător pentru nici o pierdere indirectă sau în consecinţă, daune, costuri sau alte cheltuieli cauzate în orice fel dacă nu sunt prevăzute în contract, prejudiciu (inclusiv neglijenţa), sau inclusiv (fără limitare) pierderi de producţie, pierderea profiturilor, a contractelor, a timpului de operare, a fondului comercial sau de economii anticipate.

Detaliile şi informaţiile suplimentare vor fi furnizate pe site-ul FUNPLAY şi la biroul FUNPLAY.

 

FUNPLAY POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

FUNPLAY respectă legile de confidenţialitate şi se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către părţi terţe. Datele vor fi utilizate numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi şi derularea comenzilor precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului.

FUNPLAY nu încurajează spam-ul, nu furnizează adresa Clientului de e-mail unor părţi terţe (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa Clientului de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul explicit al Clientului. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site adresa sa de e-mail poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date.

FUNPLAY garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Datele personale introduse de către Client vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, în nici un caz nu vor fi furnizate unei terţe părţi. Datele personale ale Clientului vor putea fi transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

FUNPLAY nu va fi responsabil pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau e-mail-urile expediate de site nu conţin viruşi informatici.

În conformitate cu LEGEA nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată cu LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, FUNPLAY în calitate de proprietar şi operator al www.funplay.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale furnizate de către Client şi numai pentru scopurile specificate, ex. abilitatea Clientului de a avea acces la toate funcţiile site-ului şi pentru derularea în condiţii optime a activităţii de comerţ electronic (creare de cont, plasarea comenzilor, prelucrarea comenzilor, facturarea, livrarea etc.).

Clientul este obligat să furnizeze datele solicitate în formularele site-ului şi în formularele de comandă şi îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea acestor date. Refuzul de a furniza datele va limita accesul la unele dintre funcţiile site-ului şi la serviciile de comerţ electronic oferite de FUN PLAY.

Conform legii, Clientul are drept de acces către datele sale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei şi de a se opune prelucrării datelor personale şi solicitarea ştergerii din baza de date a site-ului. Pentru exercitarea acestor drepturi Clientul poate notifica FUNPLAY prin e-mail la contact@funplay.ro